บริษัท เวอร์ค จำกัด

ที่อยู่ : 12 ซอยกุศลศิลป์ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

email : werk.office@gmail.com

โทร : 087-535-0086, 081-423-0941

Fuber

ที่อยู่ : 269 หมู่ 4 ถนน อุบลตระการ ต. ขุหลุ อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี 34130

email : fuber.dev@gmail.com

โทร : 0853032373, 0954919717

บริษัท เอเจ็นซี่ จีเนียส จํากัด

ที่อยู่ : 47 ซอยเสรีไทย32 แขวงรามอินทรํา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

email : nick2th@gmail.com

โทร : 081-661-6931 , 093-397-4448

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ