พิจิตร

บริษัท พี.เจ.ลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ 76 หมู่ที่8 ตำบลท่าหลวง อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

056-612257, 086-4489530

บริษัท พิโก พิจิตร จำกัด 8/217 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

081-4746899

บริษัท เจเอสมันนี่ พิจิตร พิโกพลัส จำกัด สำนักงานใหญ่ 246/21 ม.1 ต.สากเหล็ก อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

056-030300

บริษัท คุณสมร จำกัด 29/53 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

080-5090418

บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง พิจิตร จำกัด 8/172 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

056-030250

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ