สงขลา

บริษัททุนธนศิริ(สงขลา) จำกัด 245/17 หมู่ 2 ตำบลพะวง อ. เมืองสงขลา จ.สงขลา

063-2271383ม 063-2271618

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก ศรีโสธร สำนักงานใหญ่ 555/8 หมู่ที่2 ต.รัตภูมิ อ. ควนเนียง จ.สงขลา

074-386101

บริษัท ธนานันทื แคปปิตอล จำกัด 201 ถนนกาญจนาวนิช ต.หาดใหญ่ อ. เมืองสงขลา จ.สงขลา

098-6419782

บริษัท พิดก ต้อง กู้ ได้ จำกัด 42 ม.5 ถนนบุญโสภณ1 ต.พังลา อ. สะเดา จ.สงขลา

089-2931769, 062-5196446

บริษัท ซัคเซส บิส จำกัด 10 ม.2 ถนนเทศบาล 16 ต.บ่อตรุ อ. สะเดา จ.สงขลา

090-9165544

บริษัท แสงทะเล สงขลา จำกัด 330/4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

0-7423-9494

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสธรธุรกิจ 207/159 ม. 1 ต.คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

074-555-452, 088-398-5332

บริษัท หาดใหญ่รวมทุน จำกัด 906 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

074-223362ม 097-3479465

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ