ลำพูน

บริษัท วรายุสลิสซิ่ง 999 จำกัด 135/6 หมู่ที่11 ตำบลบ้านกลาง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

081-8829467, 092-6593784

บริษัท สมานชัยแอสเซท จำกัด 416 หมู่ที่5 ตำบลศรีบัวบาน อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

088-2616225

บริษัท เงินตามใจ ลำพูน จำกัด สำนักงานใหญ่ 909 หมู่ที่1 ตำบลป่าซาง อ. ป่าซาง จ.ลำพูน

081-2312102

บริษัท มาร์ช 19 จำกัด 62/2 ถนนบ้านหลวย ตำบลในเมือง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

085-2120477

บริษัท ธรรมแสง ลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ 295 ม.1 ต.ศรีเตี้ย อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

053-595355

บริษัท มิตรเกื้อเจริญ(ลำพูน) จำกัด 256/1 ม.10 ต.เหมืองง่า อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

061-0244720

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัชชา ลิสซิ่ง สำนักงานใหญ่ 255/6 ม.1 ต.ป่าซาง อ. ป่าซาง จ.ลำพูน

053-520379

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันนี่ วีพลัส 122/7 ม.4 ต.บ้านกลาง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

053-575555

บริษัท ใจกว้าง ซี เค เอ็ม จำกัด 411/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

082-354-5555

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศรี ลิสซิ่ง 33 ม. 8 ต.ลทาสบเส้า อ. แม่ทา จ.ลำพูน

093-253-4179 088-260-6841

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ