ราชบุรี

บริษัท เอ็ม ซี พิโก จำกัด 17/1 ถ.โพธาราม-บ้านเลือก ต.โพธาราม อ. โพธาราม จ.ราชบุรี

032-354-175

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน 2 อ ลิสซิ่ง 8/2 หมู่ที่ 9 ต.เกาะศาลพระ อ. วัดเพลง จ.ราชบุรี

081-005-9498

เพชรบุรี

บริษัท ทรัพย์พันล้าน 888 จำกัด 681/21 ม.5 ต.บ้านหม้อ อ. เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

0-3247-3495

ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท ก่อทุน พิโก ประจวบ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 33/5 ม. 5 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ต.กำเนิดนพคุณ อ. บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

032-907-168ๅ, 097-116-4849

กาญจนบุรี

บริษัท ชีพเกษม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 123/12-13 ม.12 ต.ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

0-3456-4080

บริษัท เอ็ม เค พิโก จำกัด 88/58 ม. 3 ต.ท่าล้อ อ. ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

034-604488

ตาก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลวานิชย์ 937 ม.9 ต.แม่ปะ อ. แม่สอด จ.ตาก

055-533835

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หอมจันทร์ 99 สำนักงานใหญ่ 935 ม.9 ต.แม่ปะ อ. แม่สอด จ.ตาก

055-531916 08-32162474 08-15962138

บริษัท แพลน เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 444 ม. 4 ต.เชียงทอง อ. วังเจ้า จ.ตาก

083-960-8555, 063-838-333

บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ตาก จำกัด 100/2 ม. 8 ต.ตากตก อ. บ้านตาก จ.ตาก

055-591-299

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ