อุบลราชธานี

บริษัท พาวเวอร์พิโก จำกัด 95/2 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

089-7747545

บริษัท พรไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด 1001 หมู่ที่24 หนองแสงเหนือ ตำบลเมืองเดช อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

045-361471

บริษัท ซีพีแอล แอสเซท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 299/18 ม.4 ต.คำน้ำแซบ อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

083-4612944, 088-5811227

บริษัท ทรัพย์อนันต์เพิ่มพูน จำกัด 40/1 ม.16 ต.ไร่น้อย อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

092-4289563

บริษัท พิโกศรีบังฃวงาม (ตระการพืชผล) จำกัด 351 ม.2 ดอนโทน ต.ขุหลุ อ. ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

062-5036479, 063-6643185

บริษัท เอกชัยตระการพืชผล จำกัด 128/2 ม.5 ต.ขุหลุ อ. ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

045-482184

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมี มันนี่ 222 บ้านน้ำคำ ต.แสนสุข อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

085-3034455

บริษัท ซุปเปอร์ เค ลิสซิ่ง จำกัด 89-91-93 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

045-260111

บริษัท เพชรพาโตพิโก้ จำกัด 528 ม.16 ต.ไร่น้อย อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

093-3206882, 093-3206883, 093-3206897

บริษัท พิโกอุดมทรัพย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 729 ม.24 ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

085-4141518, 045-4299366

บริษัท เงินต่อยอด(อุบล) จำกัด 90/92 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

064-9853939

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคช ดีไลฟ์ พิโก้ 22 ม.18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

093-0877711, 090-2369397

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์แคช พิโก้ 22 ม.18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

093-0877711, 090-2369397

บริษัท ภค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 107 ม.10 ต.สีวิเชียร อ. น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

091-4919978, 099-6394195

บริษัท โตทรัพย์พิบูลพิโก จำกัด 722/3 ม.24 ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

081-8777308

บริษัท พิโก้อุบลพลัส จำกัด 222/11 ม.2 ต.ไร่น้อย อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

092-7824514

บริษัท ยิ่งรวยธุรกิจ จำกัด 213/3 ถ.กันทรลักษ์ ต.วารินชำราบ อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

081-8768726

พิโกศรีบัวงาม-วาริน(สำนักงานใหญ่) ที่อยู่. 413 ถ.สกลมาร์ค ต.วาริน อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

082-8826394, 088-8288294

พิโกศรีบัวงาม-สาขาอุบล ที่อยู่. 119 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

090-2546788/090-25444887

พิโกศรีบัวงาม-สาขาพิบูลย์ ที่อยู่. 72/28 ถ.พิบูล 34110 อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

080-1656664 ,084-2895071,084-2895097

บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (อุบลราชธานี) จำกัด 614/2 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

087-6453636, 021-147657

บริษัท พิโกศรีบัวงาม จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่. 413 ถ.สกลมาร์ค ต.วาริน อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

084-2893528, 084-289351 , 083-4503083

บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จำกัด 96/7 ถ.สถิตย์นิมานการ ต.พิบูล อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

081-8777308

บริษัท เอกชัย เขมราฐ จำกัด 40 ต.เขมราฐ อ. เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

0-4549-1111 06-2998-8521

บริษัท ฉัตรชัย พิโก อุบลราชธานี จำกัด 300-302 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

0-4525-0200

บริษัท สินสบาย จำกัด 93/1 ม.5 ม่วงสามสิบ ต.ม่วงสามสิบ อ. ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

08-1660-4078

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดีแคช สำนักงานใหญ่ 356 ม.16 ปลาดุก ต.ไร่น้อย อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

0-4543-5235 08-6468-4290

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกเจริญพิโก 98 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

0-4526-3988

บริษัท กิตติพิโก จำกัด 89 ถ.ประทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

08-5415-5735

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองมิตรอารี 922 ม.24 ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

06-2898-7992 08-7375-7379

บริษัท เอกชัย เขื่องใน จำกัด 173/8 ม.4 ต.เขื่องใน อ. เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

0-4542-3539 09-3325-6579

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก มันนี่ ดี๊ดี อุบลราชธานี 19/7 ม.4 ต.แสนสุข อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

09-2447-0880 09-0236-9397

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษราภัค 2018 สำนักงานใหญ่ 1016 ม.24 ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

09-3320-6758

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ มันนี่ ควิก อุบลราชธานี 19/3 ม.4 ต.แสนสุข อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

09-2447-0880 09-0236-9397

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ กู้ดี๊ดี อุบลราชธานี 19/7 ม.4 ต.แสนสุข อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

09-2447-0880 09-0236-9397

บริษัท อยู่เย็น 2018 จำกัด 145 ม.8 ต.บัวงาม อ. บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

09-893-5992

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนเดชอุดมทรัพย์ 6395 173 ม.5 เดื่อโดม ต.โพธิ์ไทร อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

09-3289-9755

บริษัท พิโก วาริน จำกัด 395/28 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุข อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

092-423-2295

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาริน พิโก 61/7 ถนนวารินฯ-พิบูลฯ ตำบลวารินชำราบ อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

089-2847660

บริษัท พิบูลพิโก จำกัด 319/1 หมู่ที่5 ตำบลโพธิ์ศรี อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

081-8777308

บริษัท โตทรัพย์พิบูล 2560 จำกัด 349/1 ม. 15 ต.นาคำ อ. ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

045-442-116

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก อุบลราชธานี 19/3 ม. 4 ต.เสนสุข อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

092-687-2828

บริษัท เอกชัยตระการพืชผล จำกัด 128/2 ม. 5 ต.ขุหลุ อ. ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

045-482-184

บริษัท เอกชัย เดชอุดม จำกัด 855 ม. 24 ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

045-362-597

บริษัท เอกชัยศรีเมืองใหม่ จำกัด 402 ม. 2 ถนนศรีมันปลา ต.นาคำ อ. ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

081-266-6758

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจชัยศิริอุบลราชธานี 378/3 ม. 2 ต.นาคำ อ. ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

084-3013164

บริษัท วีอาร์ลิสซิ่ง จำกัด 289 ถ.กันทรลักษณ์ ต.วารินชำราบ อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

045-321-865

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ