พัทลุง

บริษัท ชูกิจ ออโต้ ลีส จำกัด 534 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ. เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

074-606888, 081-8964801

บริษัท อรุณ พัทลุง จำกัด 128/3 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ. เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

065-2053403

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกซ์บาวเงินล้าน 34 ม. 10 ต.โคกสัก อ. บางแก้ว จ.พัทลุง

089-596-7515

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ