บึงกาฬ

บริษัท ซิมเปิลแคช(บึงกาฬ) จำกัด 229 ม.9 ต.บึงกาฬ อ.เมือง อ. เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

061-029-4848,061-028-0777

บริษัท ซีเคอีซี่มันนี่ จำกัด 120 หมู่ที่7 ตำบลเซกา อ. เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

095-2133321

บริษัท เกษตรไทย ลิสซิ่ง บึงกาฬ จำกัด 457 ม.1 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ. เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

098-1428490

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ